Co powinien zawierać dobry scenariusz lekcji?

konspekt lekcji to wcale nie dosłowny scenariusz mieszczący kwestie nauczyciela i ucznia - to jego przestarzała i dosyć niefunkcjonalna alternatywa. Aktualna dydaktyka udostępnia scenariusz lekcji, taki który ma na celu ulżyć nauczycielowi w znakomitym zaplanowaniu przekazywania treści i zróżnicowania ich dla rozmaitych uczniów.

Porządny konspekt lekcji poza informacjami formalnymi, jak na przykład wpis, określenie, do której klasy są dopasowane zajęcia, czas funkcjonowania czy też liczbę jednostek lekcyjnych, musi obejmować również jasno sformułowane cele: kluczowy, jak i liczne operacyjne. Cele powinny być sformułowane w 3 osobie liczby pojedynczej („uczeń umie”, „uczeń wymienia”). Ich objaśnienie jest istotne do dogodnego sposobu treści oraz treningu. Scenariusz lekcji posiada także dokładniejszy rozkład prezentowania mniejszych treści. Skutecznie, gdyby każda nowatorska wieść potrafiła być przećwiczona przez uczniów, zatem warto zbudować liczne ćwiczenia.

Z powodzeniem przygotowywać ich nieco więcej – nie wiadomo, czy uczniowie nie będą potrzebowali trochę więcej czasu, żeby zrozumieć i przyswoić materiał. Cóż jest w stanie być najtrudniejszego w przygotowywaniu konspektu lekcji? Młodym nauczycielom dużo kłopotu wywołuje objaśnienie czasu potrzebnego do przyswojenia nowych informacji. Trudność jest w stanie wynikać też z tego, iż w licznych klasach odnajdują się dzieci, jakim należy przeznaczyć z większym natężeniem uwagi, a więc ramy naznaczone przez konspekt muszą być niebywale elastyczne.

Warto również dobrze przewertować każde zaproponowane ćwiczenie a także zadanie, pod kątem problemów dla wszystkich uczniów a ponadto przydatności w rozumieniu nowych treści.Powiązane słowa: