Kiedy wysyłamy dziecko do przedszkola?

W naszej ojczyźnie do przedszkola przyjmowane są dzieci trzyletnie. Lecz ukończenie trzeciego roku egzystencji nie jest jednoznaczne z osiągnięciem pełnej dojrzałości przedszkolnej. Pewne dzieci mogą jeszcze nie być przygotowane do funkcjonowania w nowym otoczeniu, którym jest przedszkole. Pamiętajmy, iż wszelakie dziecko jest inne i w różnym tempie się rozwija. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieciaki w wieku 3-6 lat.

W przypadku dzieciaków, jakie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, choć nie dłużej aniżeli do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w jakim dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny owych dzieci jest w stanie być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. W specjalnych jak również uzasadnionych przykładach dyrektor przedszkola potrafi przyjąć do przedszkola dziecko, jakież ukończyło 2,5 roku. Konieczne, roczne przygotowanie przedszkolne wykazują za to dzieci w wieku 5 lat. Realizacja owego obowiązku jest zagadnieniem gminy. Określa to, iż nie można odmówić przyjęcia dziecka 5 letniego do przedszkole wrocław.

Znowelizowana prawo o systemie oświaty przesuwa do 2014 roku wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieciaków, które skończą 6 lat. Oznacza to, iż w latach 2012 roku i 2013 rodzice podejmowali decyzję o rozpoczęciu edukacji szkolnej przez dziecko 6-letnie. Jest to przeto wciąż ich uprawnienie za to nie zobowiązanie. Od 2014 roku 6-letnie dzieci obowiązkowo rozpoczną obowiązek szkolny, zaś 5-latkowie będą objęci obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, zaś 4-latkowie będą objęci wychowaniem przedszkolnym, lecz nie obowiązkowym.Powiązane słowa: