Koła zębate – rodzaje i klasyfikacja

Koła zębate to standardowe elementy praktycznie każdego mechanizmu. Są to koła, których funkcją jest poddanie uruchomieniu wielu rodzajów urządzeń. O ich zastosowaniu są doinformowani wszyscy lubiący majsterkować, bowiem te uniwersalne przekładnie wręcz genialnie sprawdzają się w wielu projektach. Dowiedz się, jakie istnieją rodzaje kół zębatych i które z nich zdołasz zastosować do realizacji swoich projektów.

Koła zębate służą do przenoszenia ruchu bez poślizgu albo do rozruchu bardziej wymyślnego mechanizmu, na przykład poruszania klasycznej dźwigni lub korby. Ma swe miejsce sporo rodzajów kół zębatych, jednak wszystkie posiadają ten sam mechanizm – są wyposażone w zęby, które zachodząc na siebie powodują rozruch kolejnych kół zębatych lub całego mechanizmu. Należycie dobrane zezwolą na wytworzenie calutkiego systemu kół zębatych, cały zespół stworzy przekładnię zębatą.

Sklasyfikowanie kół zębatych wiąże się z ich wyglądem, ukształtowaniem i rodzajami zamontowanych zębów. Szczególnie koła zębate da się podzielić na walcowe i stożkowe. Nie sposób się nie domyślić, jest to związane z ich kształtem – walcowe zdają się być spłaszczone i równe, stożkowe wykazują inny kształt, zwężający się ku jednym końcu – nie każdorazowo tak czy owak do samego brzegu, przeważnie są „ścięte” na pewnej wysokości. Co więcej koła zębate dzielą się pod względem rodzaju zębów. Przede wszystkim dostępne zdają się być koła o zębach prostych alboli też skośnych, ale na rynku otrzymamy także takowe z zębami daszkowymi albo łukowymi. Pożądane byłoby też mieć pojęcie, iż koła zębate mogą mieć zęby porozmieszczane zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Zewnętrze to standardowe koła, które przeważnie się używa, te z zębami ułożonymi wewnętrznie mogą zostać potraktowane jako ostatnie ogniwo przekładni zębatej.Powiązane słowa: