Ślub w innej parafii

W której to parafii narzeczeni powinni wziąć ślub? Ile kosztuje ślub oraz jakież formalności są niezbędne do zawarcia sakramentu małżeństwa? Narzeczeni mają obowiązek zgłosić proboszczowi zamiar wkroczenia w związek małżeński 3 m-ce przed ślubem.

Powinni przyjść do kancelarii parafialnej, w jakiej jedno z nich ma pobyt stały czy też tymczasowy, aby odpowiedzieć na pytania z protokołu badań narzeczonych, m.in. powinni wyrazić oświadczenie o dobrowolnej decyzji zawarcia małżeństwa. Zgodne z zwyczajem ślub kościelny zawierany jest w parafii panny młodej, ale coraz to częściej odchodzi się od tego zwyczaju i młode pary pobierają się w parafia poznań pana młodego czy też w odmiennym wybranym przez siebie kościele.

Trzeba jedynie pamiętać, że ażeby ślub kościelny był uznany poprzez polskie prawo, powinien realizować warunki ślubu konkordatowego. Podczas spotkania z proboszczem narzeczeni generują miejsce oraz termin ślubu. Poza tym ksiądz kieruje narzeczonych na nauki przedmałżeńskie jak również do poradni rodzinnej. Koszta ślubu sprowadzają się do dobrowolnej ofiary. Nierzadko narzeczeni, którzy pytają księdza o należności, słyszą w odpowiedzi: "co łaska".

Gdy para młoda nie życzy sobie, by w toku ceremonii ślubu, kościelny zbierał pieniądze na tacę, winna przedłożyć dodatkową opłatę. Ozdoba kościoła kwiatami a także rozłożenie dywanu w nawie głównej, to koszt też kolejny wydatek. Opłaty, które wnosimy w kancelarii parafialnej są przeznaczone na opłacenie prądu a także ogrzewania w toku ślubu. Prócz tego nie tylko ślub w kościele jest najdroższy.

Powinniśmy pocieszyć się myślą, iż nie docenia się niczego, co niedrogie, a tym o wiele bardziej darmowe. Jeśli małżeństwo ma być na całe życie, to powinniśmy w nie inwestować od samego początku, podobnie materialnie jak duchowo.Powiązane słowa: